Företagslån utan säkerhet

Med det stadigt växande antalet långivare på marknaden har vissa av dem börjat erbjuda företagslån utan krav på pantsättning för att öka sin konkurrenskraft. Detta erbjudande riktar sig framför allt till småföretag som skulle annars ha svårt att få ett lån beviljat av banker och stora finansinstitutioner.

I denna artikel tittar vi närmare på vad ett företagslån utan säkerhet innebär och vilka företag kan få det beviljat.

Vad är företagslån utan säkerhet

När ett företag lånar pengar utan säkerhet innebär det att ingen tillgång behöver pantsättas. Inte heller brukar låntagaren behöva förklara vad pengarna ska användas till.

Företagslån utan säkerhet riktar sig framför allt till mindre och nystartade företag som vill låna upp till en halv miljon kronor. Den genomsnittliga återbetalningstiden brukar vara kortare än hos privata blancolån, ungefär 1 år, men precis som andra blancolån brukar även företagslån utan säkerhet ha en lite högre ränta.

Varför låna utan säkerhet

Företagslån är ett snabbväxande marknad med många aktörer som kan öka sin konkurrenskraft genom att bl.a. låna pengar utan säkerhet.

Från företagets synvinkel är det väldigt svårt att få ett lån beviljat av stora finansinstitutioner och banker, speciellt om företaget är nystartat och inte kan uppvisa en lång och fläckfri kredithistorik. Då kan man istället vända till mindre kreditaktörer som ställer mindre krav men oftast lånar med en högre ränta istället.

Vilka företag kan få låna utan säkerhet

Varje långivare ställer sina egna krav på företag som vill låna pengar utan säkerhet men generellt vill kreditgivaren att företaget har en god ekonomisk historia, att det har upprättat en realistisk plan för hur lånet ska återbetalas och att bolagsägaren själv har en god ekonomi och är skuldfri.

Vissa kreditgivare kräver också att någon går i persolig borgen för det låntagande företaget. Både företagsaktörer, bolagsmän och personer som inte har med företaget att göra kan gå i borgen och bli därmed återbetalningsskyldiga om företaget inte kan amortera lånet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *